Vi köper ditt virke

Kent Larsson virkesköpare åt Krekula & Lauri Skog

Skog, trygghet och förtroende

Kent Larsson är virkesköpare och ansvarar för att köpa in skogsråvaran från skogs- och markägare.

– Det viktigaste i mitt jobb är att ha en bra kontakt med markägarna. En affär bygger på förtroende och att alla parter blir nöjda, säger Kent.

För Kent är skogen en del av livet. Han har arbetat som virkesköpare i drygt 10 år, varit virkesmätare i Tärendö, jobbat på sågen i Teurajärvi och även arbetat som manuell skogshuggare.

– Jag har arbetat i skogsbranschen ända sen jag slutade gymnasiet.

Helhet ger trygghet

Han gillar sitt jobb och att ha kontakten med leverantörerna.

– Det är fritt och varierande. Att jobba för en mindre såg innebär att man sköter alla kontakter med markägare, ser ut poster, gör traktdirektiv, avverkningsplanerar, styr avverkningar och transporter. Det ger en bra överblick som kommer kunderna tillgodo genom en extra trygghet.

– Dessutom har jag en tät kontakt med virkesförsäljarna på sågen för att veta vilket sortiment som efterfrågas.

Varför ska jag sälja till Krekula & Lauri Såg?

– Det är många som vill sälja till Krekula & Lauri Såg för att det är en lokal såg som man värnar om och som är väldigt bra. Sen avgör också priset. Närheten till sågen gör att nettointäkten blir bra för kunden tack vare kortare transporter.

– Sen gör det skillnad att veta att trävarorna i slutänden blir en bra produkt hos de som köper virket av Krekula & Lauri Såg och förädlar det.

Vad är det för timmer som du helst vill köpa?

– Det är en välväxt och välskött skog som blir bra timmer. En klenare förstagallring är oftast inte lika intressant. Sen beror det också på sågens kunder som köper virket vilket sortiment som behövs.

Vilka är dina bästa tips att få en bra skog?

– Det är att ta hand om skogen. Se till att arbeta med skogsvård, röja och gallra i rätt tid och att föryngring sker.

En bra strategi är att regelbundet besöka sin skog och att upprätta en skogsbruksplan. Rådgivning går också att få av Kent.

Många av kunderna är regelbundet återkommande.

– Vi vill vara nära skogsägarna och bygga upp en bra relation. Man ska känna sig trygg med att sälja sin skog till Krekula & Lauri Såg.

Är du intresserad, kontakta:

Kent Larsson, Virkesinköpare

nordkela(at)hotmail.com, 070-657 00 73

Gunnar Lauri, VD

gunnar.lauri(at)krekula-lauri.se, 0978-20 000