Vår historia

Gunnar Lauri, VD och ägare Krekula & Lauri Såg

En pigg 65-åring som ser framåt

2018 fyllde Krekula & Lauri Såg 65 år och framtidsandan är stor.

– Jag känner en stolthet över företaget och vi ska fortsätta utvecklas, säger VD Gunnar Lauri.

Det var 1953 som Gunnars pappa Eino Lauri och hans två morbröder Samuel och Albin Krekula grundade verksamheten. Vintern 1952 körde de timmer med häst och för pengarna kunde de bland annat investera i en jordbrukstraktor, redskap och sågbänk. De började såga plankor och byggde hus, en stor del av virkesförsäljningen gick till LKAB och Norge.

Fick snabbt ta över

I början av 1970-talet fortsatte Eino Lauri själv att driva sågen och verksamheten växte alltmer. I oktober 1987 fick han en hjärtinfarkt och Gunnar fick snabbt ta över verksamheten tillsammans med Leif Hallgren.

– Jag var nästan färdigutbildad jägmästare, hade endast ett par månader kvar av utbildningen när allt hände, berättar Gunnar.

Satsat framåt

Att ta över gick bra och är ett exempel på den drivkraft och framtidstro som alltid funnits i företaget oavsett med- och motgång. Krekula & Lauri Såg har varit med om både konjunktursvängningar och bränder men har alltid sett framåt och fortsatt att investera i verksamheten.

– Vi har alltid vuxit av egen kraft och haft ambitionen att skaffa oss bättre maskiner och utrustning eller bygga ut anläggningen när det varit möjligt.

Vad vill ni vara kända för?

– Vi vill vara kända för bra kvalitet. Vi är Sveriges nordligaste sågverk och kan erbjuda ett riktigt bra virke. Här finns bra skog tack vare klimatet. Inga andra kan erbjuda så senvuxet trä som vi, säger Gunnar.

Den tornedalska furan har en mycket hög kärnandel och blir därför väldigt stark, håller hög kvalitet och är i det närmaste outslitlig. Den är mycket efterfrågad på kontinenten som stugtimmer eller av fönstertillverkare. Virket från Krekula & Lauri Såg används också inom bygghandeln, som möbelträ och limfogsvirke.

– Vårt virke ska vara välsågat, vältorkat och ge något extra. Vi får ett högre värde tack vare vår goda råvara samt att vi klyver, hyvlar, torkar ned och sågar specialdimensioner till hög kvalitet.

Hur ser framtiden ut?

– Visionen är att fortsätta utvecklas, vara en stabil arbetsplats även i framtiden och att anamma ny teknik. Det går väldigt fort på tekniksidan just nu.

– Vi kommer att öka farten i såglinjen och öka kapaciteten för att effektivisera produktionen. Det är en del i att vara konkurrenskraftig, berättar Gunnar.

Idag byggs det mer i trä än tidigare.

– Trä är ett framtidsmaterial, ett smart klimatval och en förnybar resurs. Det finns en stor efterfrågan på marknaden som jag tror kommer att hålla i sig.

Samhällsfaktor

Krekula & Lauri Såg är viktigt för samhället och samhället är viktigt för sågen.

– Det är svårt att rekrytera kompetens för framtiden om det inte finns någon grundservice i byn. Redan nu är kompetensen en utmaning. Vi arbetar med intern utbildning och intern rekrytering hela tiden. Byarna runtomkring är viktiga för att få tillgång till arbetskraft.

– Det är också viktigt att vi får in ungdomarna som tänker annorlunda jämfört med den gamla generationen. De är ofta mer välutbildade och ser andra saker.

Fortsätter länge till

Gunnar har drivit företaget i 30 år och har inga planer på att trappa ned.

– Sågen ska finnas kvar och fortsätta utvecklas. Jag kommer att vara kvar i företaget så länge jag kan göra en insats.

Eino Lauri med grundarna av Krekula & Lauri Såg