Vårt virke används över hela världen

Virkespaket Krekula & Lauri Såg

Vi levererar det kunderna behöver

Av det Krekula & Lauri Såg tillverkar säljs 30 procent i Sverige och 70 procent exporteras till Europa och Nordafrika. Kundernas behov ser olika ut och det har Krekula & Lauri Såg tagit fasta på.

Vi arbetar inte enbart med standardiserade dimensioner, längder och utföranden utan vi utgår från kundernas speciella behov och strävar efter att uppfylla dem på bästa sätt.

Vi är flexibla och försöker inte vara så fast rotade i normerna. Det är kundernas behov som styr. Vi vill leverera en anpassad produkt som matchar deras krav, det ger det bästa resultatet för alla.

Men det är inte bara produkten som är viktig. Hög leveranssäkerhet, relationer och långsiktiga affärer är också i fokus. Krekula & Lauri Såg har många återkommande kunder och behåller dem under lång tid.

Internationell bredd

Den tornedalska furan har en mycket hög kärnandel och blir därför väldigt stark, håller hög kvalitet och är i det närmaste outslitlig. Den är mycket efterfrågad på kontinenten som stugtimmer eller av fönstertillverkare. Virket från Krekula & Lauri Såg används också inom bygghandeln, som möbelträ och limfogsvirke.

Virket ska vara välsågat, vältorkat och ge något extra. Värdet blir högre tack vare den goda råvaran samt att sågverket klyver, hyvlar, torkar ned och sågar specialdimensioner till hög kvalitet.

Kunderna finns i de flesta områden. Det är till exempel hustillverkare i Tyskland, fönstertillverkare i Danmark, möbelindustrier i Spanien och Nordafrika, byggfackhandel i England, Grekland och Tyskland, med flera.

Besöker och tar in

Ett sätt att stärka kundrelationen är att hålla ett flexibelt sortiment och regelbundet vara ute och resa. Vi vill träffa våra kunder och höra direkt av dem vilka utmaningar de har, vad de behöver och se till att de får rätt virke och kvaliteter.

Agenter som samarbetspartners

En stor del av försäljningen görs via agenter som Krekula & Lauri Såg samarbetar med. Det gör också att kundens behov på varje marknad möts på ett bra sätt.

Krekula & Lauri Såg har även kontakt med virkesinköparen för att matcha kundens behov mot den skogsråvara som köps in. Det är viktigt att hela kedjan fungerar från början till slut.