Med skog, utveckling och ansvar i fokus

Krekula & Lauri Sågs sågverk från ovan.

Krekula & Lauri Såg är Sveriges nordligaste sågverk. Vi arbetar med en fantastisk skogsråvara i en naturnära region och utgår ifrån världens bästa by, Tärendö.

Vi finns i centrum med skogen omkring oss. Tack vare vårt klimat har vi också tillgång till vår unika senvuxna fura med mycket hög kärnandel och som är nästintill outslitlig.

2018 var det 65 år sedan sågen etablerades. Det har hänt mycket sedan Eino och hans morbröder Samuel och Albin gjorde sina första affärer. Företaget har vuxit, tekniken har utvecklats, produktionen har ökat och vi har blivit fler medarbetare.

Kärnan är ändå densamma, vi arbetar målmedvetet och engagerat för att leverera det bästa virket till våra kunder. Krekula & Lauri Såg vill vara den naturliga partnern som skogsägaren vill sälja sin skog till och dessutom vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare och samhällsaktör.

Vi tar också ansvar och vill vara kvar i Tärendö, vi investerar kontinuerligt i fabriken, vi samordnar allt kring avverkning och ger råd för ett långsiktigt skogsbruk. Vi är både FSC®– och PEFC™-certifierade vilket säkrar att vårt trä kommer från hållbara skogar.

Hos oss ska man känna sig trygg både som kund, skogsägare och medarbetare.