Händelserika årtal

Packning Krekula & Lauri Såg

Några händelserika årtal ur sågverkets historia:

1953 – Verksamheten grundas.

1967 – Storsatsning på ny panna, torkar och lager

1972 – Företaget ombildas till aktiebolag

1975 – Såghuset byggs

1980 – Brand i hyvleriet

1986 – Brand i justerverket

1987 – Brand i panna

1987 – Gunnar Lauri tar över som VD

1990 – Investering i timmersortering

1991 – Investering i två nya torkar

1992 – Ny timmersortering byggs

1996 – Brand i råsortering och justerverk. Återuppbyggnad.

1999 – Investering i ny höglyftare och garage

2000 – Ny panna och tre stora torkar

2008 – Köper Pajala Bioenergi och investering i sågspånstork

2011 – Uppbyggnad av panncentral efter brand

2017 – Stor ombyggnation av såglinjen

2018 – Sågverket fyller 65 år