Certifikat

Skog i solsken

Sedan 2000 är Krekula & Lauri Såg både FSC® och PEFC™-certifierade för ett miljömedvetet arbete. Certifikaten visar att vi är en leverantör som prioriterar ett ansvarsfullt skogsbruk och att våra trävaror har ett bra ursprung.

FSC®

FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler och standarder för skogsbruk och spårbarhet och får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC logotyp

PEFC™

PEFC är en global medlemsorganisation för hållbart skogsbruk med rötterna i familjeskogsbruket. PEFC tillämpar tredjepartscertifiering och internationell ackreditering för att säkerställa kvalitet, kontroll och oberoende.

Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.

Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.

PEFC logotyp