Erik Hallgren, virkesförsäljare

Virkesförsäljaren Erik berättar

Vi levererar det kunderna behöver Av det Krekula & Lauri Såg tillverkar säljs 30 procent i Sverige och 70 procent exporteras till Europa och Nordafrika. Kundernas behov ser olika ut och det har företaget tagit fasta på. – Vi arbetar inte enbart med standardiserade dimensioner, längder och utföranden utan vi Läs mer…