Välkommen till Krekula & Lauri Såg AB

Krekula & Lauri Såg AB är ett familjeägt företag som grundades 1953 av Eino Lauri, Albin och Samuel Krekula.
Företaget finns i Tärendö, 71 km ovanför polcirkeln och är Sveriges nordligaste sågverk.
Sågen drivs idag av andra generationen Lauri.

Timmer

Timmerinköp sker i både Sverige och Finland. Vill du att ditt timmer ska förädlas lokalt kan du kontakta våra timmerinköpare.

Produktion

Vår specialitet är att såga, justera och hyvla furu och gran i små och stora poster enligt kundernas önskemål.

Vi sågar furu i dimensionerna 19x75 till 100x225 och gran i dimensionerna 22x75 till 63x200.

Torking

Vi torkar med stor omsorg och erbjuder fuktkvoter mellan 8 till 20% efter konditionering. Vi är certifierade av Jordbruksverket, KD 56C/30min.

Justerverk

Justerverket har 30 fack där vi sorterar visuellt. Personalen har lång och gedigen erfarenhet av virkessortering som sker enligt Nordiskt Trä alternativt kundernas önskemål.

Hyvel

Vidareförädlingen består av klyvning, hyvling och kapning till exakta längder, allt enligt kundernas önskemål.

Här är ett axplock av vad vi hyvlar:

Om du vill veta mer, kontakta våra försäljare.

Certifieringar

Vi är både FSC och PEFC certifierade för ett miljömedvetet arbete.

Kontakt

Du är välkommen att ringa oss på +46 978 20 000. Du kan även se våran kontaktsida om du letar någon specifik person.